You have to go where the money is

Davey Sutherland was een bekende bankrover in Amerika en had menig grote overval op zijn naam staan. Tijdens één van zijn overvallen werd hij gepakt en voor de rechtbank geleid. De rechter vroeg hem: Why did you bankrupt that bank? Sutherland antwoordde de rechter: You have to go where the money is.


De vraag is nu, waar zou Sutherland in deze tijd naar toe moeten gaan nu banken geen geld meer hebben. De banken waren immers de partij waar geld te halen was en waar je laagdrempelig kon binnenstappen. Nu banken onder strikte regels minder financieren is de zoektocht naar geld lastiger. Overigens, niet onmogelijk.

De traditionele geldverstrekkers zijn vervangen door een breed scala van andersoortige financiers. Bronnen, die al langer bestonden en bekend staan als informele kapitaalverstrekkers en investeringsfondsen, hebben een belangrijkere plek ingenomen nu de banken terughoudend zijn bij het verstrekken van zogenaamd risico kapitaal. Nieuwe initiatieven zoals Crowdfunding en kredietunies genieten steeds meer aandacht en worden vaker gezien als belangrijke partner bij het invullen van kapitaalbehoefte.

De clichés dat alternatieve bronnen van financiering duur zijn, gericht zijn op alleen maar winst en hun wil opleggen aan de ondernemer zijn inmiddels wel een gepasseerd station. Uiteraard willen deze partijen ook voor hun achterban geld verdienen en is het de doelstelling van deze partijen hun geld uiteindelijk terug te krijgen. Vandaar dat ook deze partijen zorgvuldig omgaan met alle aanvragen en ondernemingsplannen beoordelen op haalbaarheid.

Belangrijkste vraag bij het verkrijgen van een passende financiering is dus niet naar welke bank ga ik, maar meer een vraag van welke vorm van financiering past het beste bij mij en mijn onderneming. Belangrijk omdat ook de inrichting van de financiering meehelpt aan het realiseren van bedrijfsplannen.

Sutherland heeft het geluk dat hij de komende tijd rustig kan nadenken over een nieuwe koers in een veranderende markt. Wil je serieus genomen worden binnen je beroep, dan moet je zelf ook je werkwijze aanpassen en niet blijven leunen op oude patronen. Core Finance helpt bij dergelijke koersveranderingen.