Wie als ondernemer op reis gaat
moet op alles voorbereid zijn.

Routeplanner voor ondernemers

Een ondernemer baant onbekende paden. Trajecten die wij daarentegen heel vaak gereden hebben. Waardoor we weten welke stations nog op de route liggen. Rekening houden met toekomstige momenten. Zodat we voor elke unieke ondernemer op elk afzonderlijk station de juiste keuze maken. Doorrijden, omkeren of overstappen. Onze routekaart bestaat uit veel meer lijnen dan die van accountants, juristen of investeerders.

Veel adviseurs richten zich op specifieke kerntaken en helpen met het oplossen van problemen. Maar wie is in staat om met u het overzicht te bewaken en het optimale rendement uit uw onderneming en adviseurs te halen? Wie kijkt vooruit en waarschuwt u voor de problemen die u onderweg tegenkomt? En wie wijst u op andere wegen – alternatieve routes voor uw bedrijf? Wie helpt met de begroting en adviseert bij een volgende stap binnen uw bedrijf?

Ondernemers worden vaak succesvol door nieuwe wegen in te slaan. Trajecten te kiezen die anderen over het hoofd zien. Core Finance is de routeplanner voor elke ondernemer. Wij kennen de weg naar bedrijfsplannen, groei en financiering, fusie en herstructurering, start en overname, afslanking en zelfs beëindiging van uw onderneming. Een ondernemersreis vraagt om een realistische routeplanning met een groot netwerk van deskundige relaties.

Core Finance kent alle routes en begeleidt bij bedrijfsfinanciering, herstructurering, overnames, financiële planning. Een ondernemerscoach die onderweg adviseert bij alle verandermomenten en keuzes die gemaakt moeten worden. We reizen mee op complexe bedrijfstrajecten, zonder onverwacht uit te stappen. Zoals je van een échte routeplanner mag verwachten.

Core Finance vindt nieuwe wegen.

Core Finance adviseert ondernemers bij financieringen, bedrijfsovernames en herstructurering van bedrijven. Daarnaast helpt Core Finance bedrijven bij het herstructureren en herinrichten van bedrijfsprocessen en het afstoten van minder rendabele activiteiten. Een specialisme dat is zijn ontstaan door jarenlange ervaring in complexe bedrijfstrajecten. Core Finance werkt direct voor ondernemingen, accountants- en administratiekantoren, banken en juristen waarbij de samenwerking met externe partijen centraal staat. Met ‘hands-on’ uitvoering en ervaring op financieel, juridisch en fiscaal terrein. Zo is Core Finance in staat om nieuwe wegen te vinden voor ondernemingen.


Herstructurering
van bedrijven en
kredietbeheer

Core Finance helpt u bij het herstructureren van uw bedrijf. Op korte termijn, bijvoorbeeld bij zware druk op de liquiditeit. Of bij aanhoudende structurele verliezen. Maar ook op langere termijn. Door middel van een reorganisatie, herfinanciering van bedrijfsactiviteiten of het afstoten van bedrijfsonderdelen.

Wij helpen ondernemers door kennis van bedrijfseconomie, fiscale en juridische vakgebieden en bedrijfsfinanciering te combineren met een brede ervaring op het gebied van crisismanagement. Dit doen we in opdracht van bedrijven, banken, accountantskantoren en curatoren. In ieder stadium van de crisis. Ook wanneer een faillissement onafwendbaar is.

 • Reorganisatie begeleiden
 • Advisering cashflow
 • Crisismanagement
 • Verzelfstandiging/afstoten


Begeleiding
bedrijfsovernames
en -financiering

Bij overnames van bedrijven ondersteunt Core Finance zowel kopers als verkopers. Door talloze overnametrajecten in verschillende sectoren te begeleiden is veel ervaring opgedaan met de aankoop en verkoop van bedrijven. In een breed netwerk van specialisten zetten we ook specialistische andere adviseurs in om iedere opdracht op maat succesvol uit te voeren.

 • Opzetten overnameprofiel
 • Besprekingen voeren en deals maken
 • Proces van overname begeleiden
 • Netwerk van deskundigen op diverse gebieden

Core Finance begeleidt ondernemers ook bij (her)financieringstrajecten. Bijvoorbeeld bij het starten van (nieuwe) activiteiten of het uitbreiden van werkkapitaal. Hulp wordt geboden bij het opstellen van bedrijfsplannen en het beoordelen van de haalbaarheid van die plannen. Tesamen met goede relaties binnen de financiële sector worden financieringstrajecten professioneel begeleid en plannen met de ondernemer intensief besproken.

 • Werkkapitaal financiering
 • Contacten met informal investors
 • Objectfinanciering
 • Relaties met banken


Ondernemersadvies

Een ondernemer baant onbekende paden. Bij financiën, fiscaliteiten en juridische vraagstukken wilt uterugvallen op een adviseur. Liefts met jarenlange ervaring in het MKB die soortgelijke vraagstukken heeft opgelost. Of die u met de juiste persoon uit zijn netwerk in contact kan brengen. Core Finance doet dat bij complexe vraagstukken over de wijze waarop de onderneming verder moet groeien of verregaande samenwerking moet gaan opzetten.

Optreden als sparring partner voor periodiek overleg over resultaten, begroting en algemene zaken is ook een rol van Core Finance. Waarbij we ook kijken naar de feitelijke financiële situatie van de ondernemer zelf. Met aandacht voor belangrijke vragen. Is er een doordacht fiscaal en financieel plan zodat u als ondernemer op termijn kan stoppen? Wat moet u doen wanneer u arbeidsongeschikt raakt? Hoe gaat u om met meerdere zakenpartners? Wat moet geregeld zijn bij huwelijk en kinderen?

 • Opstellen van management-informatie
 • Parttime controlling en/of sparringpartner
 • Financiële planning ondernemer
 • Advies bij arbeidsongeschiktheid en samenwerking